Herfølge Boldklub 100 år – foredrag i Herfølge Sognegård
Foto fra Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne.
LUK X
30. november 2021
kl. 19.00
Tirsdag 30. november 2021
kl. 19.00
Gratis adgang – men tilmelding er nødvendig (se i teksten hvordan).
Lokalhistorisk Forening, Herfølge Sognegård
Kirkepladsen 3
4681 Herfølge
Foto fra Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne.

Herfølge Boldklub 100 år – foredrag i Herfølge Sognegård

Da Herfølge Boldklub i 1971 kunne fejre 50 års jubilæum kunne man i Dagbladet læse, at en del unge mennesker en aften i 1921 var samlet i en grøftekant i Herfølge.

 

Det var almindeligt, at byens unge var samlet for at diskutere alskens problemer, men den aften, den 3. juni 1921 drøftede man også, om det ikke var på tide, at fodboldspillet blev indført i Herfølge.

 

Der var ikke langt fra tanke til handling og den første fodboldkamp blev spillet inder der var gået en uge.

 

Der kom til at gå yderligere omkring 3 uger, inden klubben mere formelt blev stiftet ved en generalforsamling, den 8. juli. Referatet fra generalforsamlingen tyder meget på, at en bestyrelse allerede var sammensat, og at en formand var blevet udpeget. Men da klubben endnu ikke havde fået udarbejdet vedtægter, var der ikke handlet i strid med sådanne. I klubbens første kamp, den 9. juni vandt Herfølge over et hold fra Køge med 3-2.

 

Ved fejringen i 1946 af klubbens 25 års jubilæum kunne man i et jubilæumskatalog læse næsten samme fortælling om begivenheden i grøftekanten den omtalte sommeraften.

 

I anledning af klubbens 100 års jubilæum her i 2021 må det være tiden, hvor grøftekantens historie tilføres en mere nuanceret version. Desuden bør fremtidens historie om Herfølge Boldklub også indeholde en fortælling om den periode, hvor klubben reelt lå i dvale – en fortælling, som i nu 100 år har været fortiet.

 
Til historien om Herfølge Boldklub hører også udviklingen i 1950'erne, en periode, der med rette kunne kaldes ”klubbens gyldne ungdomsperiode”, selvfølgelig også den periode, hvor Gudmund Jørgensen (igen) blev en del klubbens liv og udvikling.

 

I Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne bliver der lejlighed til at høre en version af klubbens historie, der især har fokus den tidligste periode.

 

Arrangementet afholdes, tirsdag, den 30. november 2021 kl. 19 i Herfølge Sognegård.

 

Tilmelding er nødvendig på grund af nu indførte, men ret så lempelige COVID-19 restriktioner og af hensyn i øvrigt til arrangementets praktiske gennemførelse, og skal ske til aftenens fortæller, Bo Michael Hansen på mail her > eller på telefon 61 28 72 12.

 

koege nu alle de hyggelige juleoplevelser frontbanner(1)


køgenu erhverv erhvervsnyheder fra køge-området