Ældrepolitisk vælgermøde arrangeret af Seniorrådet
Arkivfoto / sn.dk
Mandag 25. oktober 2021
kl. 14.00
3Fs lokaler
Lykkebækvej 4
4600 Køge
Arkivfoto / sn.dk

Ældrepolitisk vælgermøde arrangeret af Seniorrådet

Faglige Seniorer, Seniorrådet og Ældre Sagen i Køge afholder ældrepolitisk vælgermøde op til kommunalvalget den 16. november 2021.

 

Det er vigtigt, at vælgerne også på ældreområdet nu gør sig klart, hvad forventningen er, til de politikere, der stiller op til valget.

 

Seniorrådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har derfor taget initiativ til, at give dig mulighed for i en direkte dialog at høre de enkelte politikere og partiers holdning til netop de spørgsmål, som du som vælger finder vigtige for de ældre.

 

Alle de opstillingsberettigede partier med undtagelse af Alternativet deltager i mødet.

 
Kandidaterne vil indledningsvis kort få lejlighed til at fortælle om deres visioner for ældreområdet, og hvad de vil bestræbe sig på at gennemføre, hvis de bliver valgt.

 

Alle politikere har fået følgende fire spørgsmål:
• Der er i Senior-befolkningen en stigende interesse og opmærksomhed på behovet for flere seniorboliger og bofællesskaber. Hvordan vil I lokalt imødekomme denne efterspørgsel?

 
• Hvordan får vi fastholdt og sikret tilstrækkelig med uddannet personale på plejehjemmene og i hjemmeplejen?

 
• Hvad er for Jer god livskvalitet for seniorer?

 
• Hvordan vil I sikre tilstrækkelig med plejehjemspladser herunder i sær demens pladser?

 

 
Herefter vil alle fremmødte vælgere få mulighed for at stille spørgsmål direkte til den enkelte politiker i mindre grupper.

 

Mød op og tag din spørgsmål med. Kom tæt på politikerne og find ud af, hvad den enkelte står for inden du stemmer til kommunalvalget.

 
Der bydes på kaffe/the og kage.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand for Seniorrådet Nadia Sandberg på telefon 21 26 53 46 eller på mail her >

 

LÆS MERE >
$organiserDescriptionkøgenu erhverv erhvervsnyheder fra køge-området