left heart part
kn koegeliv IMG 0836 Ideen

Utraditionel markedsføring

KøgeLIV er tænkt som en dynamisk proces, som sigter mod mobilisering af ressourcer i lokalsamfundet. Og de gennemførte aktiviteter har alle handlet om at samle og engagere lokale kræfter i en fælles fortælling om Køge-området.

Historierne, der skal adskille Køge-geografien fra det øvrige Danmark og gøre det til et foretrukkent område for bosætning, erhverv og handel, udspringer altså af nogle konkrete aktiviteter, som på en gang skaber, illustrerer, formidler og dokumenterer livet i Køge.

KøgeLIV er på den måde fortællingen om et sted med et aktivt og mangfoldigt lokalsamfund, der er rigt på LIV, har en høj grad af sammenhængskraft, og hvor man dyrker fællesskabet.

 

Branding handler om at skille sig ud - at vise, at man er et godt valg. Det handler om at turde positionere sig på de faktorer, som man tror, har størst mulighed for at skabe gennemslag overfor de målgrupper, man ønsker at kommunikere med og tiltrække. Branding handler derfor i bund og grund om målrettet at fortælle og genfortælle historierne om Køge-området på en måde, så det skaber opmærksomhed og effekt.

Køge-området er ikke et enkelt produkt at markedsføre. Køge er levende og fyldt med muligheder, kontraster og mennesker – og det er de historier, som skal fortælles til alle dem uden for området, der ønsker at virkeliggøre drømmen om et LIV, hvor det meste kan realiseres. Vi vil noget med Køge. Både for erhvervslivet, handelslivet, kulturlivet osv. Brandingen af Køge-geografien tager derfor udgangspunkt i ordet ”LIV” – KøgeLIV – som berører alle aspekter af det enkelte menneskes liv:

BørneLIV  |  UngdomsLIV  |  VoksenLIV  |  SeniorLIV  |  FamilieLIV  |  ArbejdsLIV  |  ErhvervsLIV  |  KulturLIV  | FritidsLIV  |  UddannelsesLIV  |  HandelsLIV  |  TurismeLIV

KøgeLIV bygger på en tanke om at engagere og involvere Køge-områdets borgere, foreninger, organisationer og virksomheder i et netværkssamarbejde – da det er dem, der ER KøgeLIV. Og det er her fra de mest ægte, troværdige, relevante og vedkommende historier om KøgeLIV kommer.

KøgeLIV handler i sidste ende om at skabe grundlaget for fremtidig velstand og arbejds-pladser. Køge erhvervsudviklingsråd håber derfor, at alle med tilknytning til Køge-området vil være med og give sit bidrag til at give Køge LIV.

1

KøgeCamp

Startskuddet på KøgeLIV var konferencen KøgeCamp den 22. juni 2011. Formålet med Køge-Camp var at samle en række personligheder fra alle ... LÆS MERE
2