temaer
VINDMØLLEPROJEKTET på Køge Havn

Pressemeddelelse Dagbladet 24.06.2013

 

 

Vindmøller vil ikke genere naboerne

Det foreløbige udkast til en VVM-redegørelse peger på, at der kun er få gener ved opstilling af store vindmøller i Køge Havn.

 

Økonomiudvalget er netop blevet præsenteret for et foreløbigt udkast til VVM-redegørelsen angående vindmølleprojektet på Køge Havn. Her er der gode nyheder til tilhængerne af planerne om at stille fire store vindmøller op på de yderste moler, der er ved at blive anlagt.


»Samlet set vurderes det, at støj og vibrationer som følge af projektet ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af menneskers sundhed, hverken i anlægs- eller driftsfasen«. Sådan lyder den overordnede konklusion i forhold til vindmøllernes påvirkning af sundheden hos naboerne.

 

Et flertal i Køge Byråd er positive overfor at få undersøgt mulighederne for at opstille vindmøller, der kan generere strøm og samtidig være med til væsentligt at nedbringe kommunens CO2-forbrug.

 

Udkastet til den færdige VVM-redegørelse, som kommer senere på året, behandler en lang række perspektiver omkring projektet og peger blandt andet på, at der er miljømæssige gevinster ved at opstille vindmøllerne, og at det kan gøres uden at overtræde de gældende støjgrænser, både i forhold til eksisterende og planlagte bebyggelser.

 

Store og små gener
I redegørelsen bliver der peget på, at vindmøllerne vil ændre kystlandskabets, og at vindmøllerne særligt kommer til at dominere udsigten fra de offentligt tilgængelige områder omkring Søndre Havn og Køge Marina, mens møllerne kun i begrænset omfang kan ses fra selve Køge. På den positive side peger redegørelsen på, at vindmøllerne også opleves som et fikspunkt for sejleren, den gående og cyklisten.

 

Køge Marina er blandt de parter, der også har udtryk bekymring om projektets indflydelse på aktiviteterne i lystbådehavnen. Her nævner redegørelsen, at miljøpåvirkningen fra vindmøller ikke har nogen nævneværdig indflydelse på hverken attraktionsværdien eller det økonomiske aktivitetsniveau i sammenlignelige havne, hvor der er opstillet vindmøller i umiddelbar nærhed.

 

I redegørelsen kan man dog også læse, at under særlige vindforhold, så vil sejlerne blive berørt af luftstrømme fra vindmøllerne. Det vurderes dog ikke til at være et generelt problem:
»Reduktionen i vindhastigheden er af en forholdsvis begrænset størrelsesorden, og vil inden for påvirkningszonen være
maksimalt 10 procent. Det vurderes at reduktionen af middelvindhastigheden kun i begrænset omfang vil være til gene for sejladsforholdene«, lyder det i redegørelsen. Den nævnte påvirkningszone, hvor der kan være gener, er dog også en del af det areal, hvor marinaen gerne vil arrangere kapsejlads i fremtiden. I det område kan vinden »i 30 procent« af tiden henover et år forventes at være påvirket af møllerne«.

 

Som et gennemgående træk i redegørelsen peger den slutteligt på, at den samlede oplevelse af hele projektet er individuel og afhængig af subjektive forhold. Holdningen til vindmøllerne er nemlig farvet af, hvordan man opfatter projektet, uanset de faktuelle vurderinger.

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK