temaer
Pressefoto fra Partner Advokater
VIL DU SIKRE DINE INTERESSER, hvis du f. eks. pga. sygdom ikke længere er i stand til at varetage dem?

Af advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater 30.08.2017

 

Den 1. september træder de nye regler om fremtidsfuldmagter i kraft. Dette betyder, at der vil blive strammet op på de eksisterende regler med det formål at beskytte fuldmagtsgiveren mod misbrug af dennes fuldmagt.

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gives på forhånd og først træder i kraft, når afgiveren af fuldmagten ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser. Dette kan f. eks. ske i tilfælde af demens eller Alzheimers.

 

Fordelen ved at lave en fremtidsfuldmagt er, at man selv kan være herre over, hvilken person, der skal varetage ens interesser, og på hvilken måde, dette skal ske.

 

Den fuldmægtige vil kunne handle på fuldmagtsgiverens vegne over for det offentlige og i økonomiske anliggender. Det samme gør sig gældende i visse personlige anliggender.

 

Det er som udgangspunkt fuldmagtsgiveren, der bestemmer, hvad den fuldmægtige skal kunne gøre med fuldmagten. Loven stiller dog også nogle rammer for den fuldmægtige og bestemmer bl. a., at fuldmægtigen generelt skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at fuldmægtigen ikke må lave aftaler med sig selv eller give for store gaver.

 

Disse lovregler er til for at skabe tryghed for fuldmagtsgiveren.

 

Hvis du allerede har en generalfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt 

Hvis du tidligere har udstedt en generalfuldmagt, som giver en fuldmægtig ret til at handle på dine vegne, er det med de nye regler uklart, om denne fuldmagt fortsat vil være gyldig. Det er derfor vigtigt, at du laver en fremtidsfuldmagt efter de nye regler, hvis du gerne vil være sikker på, at en fuldmægtig kan handle efter dine ønsker, hvis du ikke selv er i stand til det.

 

De nye formkrav

Der er kommet nye formkrav til en fremtidsfuldmagt:

 

For det første, er der for nyligt blevet udviklet et register, som alle fremtidsfuldmagter skal skrives ind i før de er gyldige.

 

For det andet er det nu et krav, at fremtidsfuldmagten underskrives foran en notar.

 

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

For det første skal der indgives en anmodning om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft til Statsforvaltningen. Før en sådan anmodning kan indgives, skal det have været drøftet med fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiveren modsætter sig, kan anmodningen ikke indgives.

 

For det andet skal der sammen med anmodningen vedlægges en lægeerklæring som dokumentation for, at fuldmagtsgiveren er kommet i en tilstand, hvor vedkommende ikke længere kan varetage sine egne interesser.

 

For det tredje skal den fuldmægtige også gøre fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende opmærksomme på anmodningen, der er indsendt til Statsforvaltningen. De pårørende har derefter mulighed for at gøre indsigelse mod, at fremtidsfuldmagten træder i kraft.

 

For det fjerde skal fremtidsfuldmagten tinglyses i personbogen under fuldmagtsgiverens personnummer. Dette skal ske, så andre kan se, at den fuldmægtige har fået lov til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

 

Hvad må den fuldmægtige gøre med fremtidsfuldmagten i hånden?

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, skal den fuldmægtige følge de anvisninger, fuldmagtsgiveren har givet i fremtidsfuldmagten.

 

Statsforvaltningen griber ind ved misbrug af fremtidsfuldmagten, men kun, hvis den bliver gjort opmærksom på forhold, hvor den fuldmægtige handler ud over de beføjelser, der er blevet givet denne i fremtidsfuldmagten.

 

Den fuldmægtige kan blive erstatningsansvarlig for økonomiske tab, som denne har påført fuldmagtsgiveren i strid med fuldmagten.

 

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Hvis fremtidsfuldmagtens ikrafttræden endnu ikke er tinglyst, kan den frit tilbagekaldes eller ændres, når blot de ovenfor nævnte formkrav, som også gjaldt ved oprettelsen, iagttages.

 

Efter fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, kan den alene tilbagekaldes, hvis fuldmagtsgiveren kan forstå betydningen af, at den bliver tilbagekaldt.

 

Fremtidsfuldmagten ophører automatisk ved fuldmagtsgivers død, ved den fuldmægtiges frasigelse af hvervet som fuldmægtig, eller hvis den fuldmægtige selv dør eller kommer under hvervemål.

 

Opsummering 

De nye regler om fremtidsfuldmagter er strammere end de gamle, og der stilles bl. a. strengere formkrav og strengere krav før fremtidsfuldmagten kan træde i kraft.

 

Dette skyldes hensynet til fuldmagtsgiveren og dennes pårørende, der herved beskyttes mod misbrug af fremtidsfuldmagten.

 

Reglerne bygger på stadig på et princip om aftalefrihed, og det er derfor muligt for fuldmagtsgiveren at fastsætte rammerne for fremtidsfuldmagten. Loven stiller dog supplerende krav om, at den fuldmægtige skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at den fuldmægtige ikke må anvende fuldmagten til at begunstige sig selv eller andre.

 

Alt i alt udfylder de nye regler et retsområde, hvor der tidligere har været i ”tomrum” og et vist element af usikkerhed.

 

Der er stadig usikkerhed omkring gyldigheden af allerede eksisterende generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter. Tiden vil vise, om disse fortsat kan opretholdes, eller om de skal oprettes under de nye regler for at være gyldige, og derfor vil vi opfordre til, at man får tegnet en ny fremtidsfuldmagt under de nye regler, hvis man har en fremtidsfuldmagt, som er blevet til under de gamle regler.

 

Advokat Steen Witthøfft fra PARTNER Advokater ønsker alle en god sensommer.

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK