temaer
VI BYGGER EN UNIK, sikker og tryg tunnel

Pressemeddelelse fra Femern 20.11.2015

 

Sikkerhed i Femern-tunnelen opnås gennem samspillet mellem en række forhold som tunnelens design og konstruktion, udstyret den forsynes med, og de procedurer for beredskab og redningsindsats, der etableres.

Vi har sat høje standarder, og selvfølgelig overholder vi alle sikkerhedskrav, som stilles af relevante myndigheder i Danmark, Tyskland og EU. Både til tunnelens opbygning og

konstruktion, indbyggede sikkerhedssystemer og til det beredskab, der skal træde til i tilfælde af uheld, når den er taget i drift. På flere punkter går vi videre, end de opstillede krav.

 

Vi følger de krav og normer, der udlægges i EU’s vejtunneldirektiv af 2004 og i EU’s såkaldte TSI-krav for jernbaneinfrastruktur omkring tunnelsikkerhed samt relevant national lovgivning. Krav og specifikationer til selve konstruktionen er baseret på Eurocodes, som er et konstruktionsnormsæt godkendt af EU’s medlemslande.

 

Risikoanalyser danner det sikkerhedsmæssige grundlag for tunnelen. Her har vi opstillet acceptkriterier ud fra data for eksisterende motorveje og jernbaner, og udregnet summen af risikobidrag fra forskellige ulykkesscenarier for den færdige tunnel. Heri indgår bidrag fra blandt andet farligt gods og hastigheder i tunnelen.

 

Vi følger EU’s principper for risikoanalyser for jernbanedelen, som er opstillet i Common Safety Methods (CSM). Metoden danner også grundlag for risikoanalyser på vejdelen. Det er dokumenteret i Femern A/S’ Operational Risk Analysis (ORA), som er offentligt tilgængelig.

 

Sikkerhed i Femern-tunnelen
For køretøjer har vi sat den planlægningsmæssige hastighed – den maksimalt tilladte kørehastighed på motorvejen i tunnelen – til 110 km/h. Altså samme hastighed som gælder på mange danske motorvejsstrækninger i det åbne land. Vejreglerne i Danmark kræver af sikkerhedsmæssige årsager en dimensionsgivende hastighed 20 km/h over denne maksimale hastighed. Så tunnelens installationer og geometri er projekteret ud fra en hastighed på 130 km/h.

 

Af ORA’en fremgår, at risikoen for ulykker ved 110 km/h ligger under risikoen for ulykker på en tilsvarende vejstrækning i åbent landskab. For tog er tunnelen på lignende vis projekteret til tilladte hastigheder op til 200 km/h for passagertog og 140 km/h for godstog, også her er tunnelen under acceptniveauets grænser.

 

På det grundlag siger vi, at hvad angår risikoen for ulykker og alvorlig personskade er jernbanen og motorvejen i tunnelen sikrere at benytte end tilsvarende strækninger i det åbne land. Men myndighederne bestemmer i sidste ende de endelige hastighedsgrænser i tunnelen.

 

Sprinkleranlæg
Nyere erfaringer, tests og udvikling af teknologien indebærer, at sprinkleranlæg i dag anses som et til- eller fravalg, der kan benyttes afhængigt af forholdene i den aktuelle tunnel. Vi ser derfor sprinkleranlægget som en positiv option, vi kan vælge at installere i Femernforbindelsen.

 

Ventilation i tunnelen
Beregninger og simuleringer har fastslået, at det anvendte ventilationskoncept er fuldt tilstrækkeligt i Femern-tunnelen.

 

Vi følger også EU’s vejtunnelsikkerhedsdirektiv – det er et krav. Fra det uafhængige tyske institut Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) har vi desuden accept af, at det anvendte koncept sikkerhedsmæssigt vurderes at være mindst lige så godt, som hvis vi fulgte de eksplicitte anvisninger i de tyske retningslinjer for vejtunneler, RABT. På jernbanesiden er sikkerhedsdokumentationen for tunnelen også gransket og accepteret af en myndighedsgodkendt tredjepart.

 

Farligt gods
Vi har foretaget risikoanalyser vedrørende farligt gods ud fra anerkendte metoder og principper. I ORA’en er analyseret uheldsscenarier, hvor farligt gods er involveret. Det gælder både for jernbane og vej. Risikoanalyserne er foretaget med udgangspunkt i CSM. Myndighederne beslutter i øvrigt, hvilke forhold der skal gælde for transport af farligt gods i den færdige tunnel.

 

Nøddøre 
Femern-tunnelen lever fuldt ud op til kravene i EU-direktiver for såvel vej som jernbane samt tyske myndighedskrav. Der vil være nøddøre for hver 108 meter. I vejtunneldirektivet kræves nøddøre for mindst hver 500 meter. Vi indbygger altså flere end krævet, hvilket også er fornuftigt både i forhold til tunnelelementernes geometri og som en del af det samlede sikkerhedskoncept.

 

Tunnelen godkendes i øvrigt af flere myndigheder i Danmark og Tyskland i løbet af projektet. Vejmyndigheden LBV Kiel påser, at relevant lovgivning overholdes, og at relevante myndigheder har været – og i kommende projektfaser bliver – involveret i godkendelsen af tunnelen.

 

Der kræves bl.a. en statisk godkendelse (Bauaufsicht) af konstruktionen. Det sker ved en uafhængig granskning, udført af en tysk Prüfingenieur autoriseret af myndighederne. Dertil kommer godkendelse af jernbanen, hvilket principielt forestås af Trafikstyrelsen i Danmark og den tyske myndighed, EBA, via en myndighedsgodkendt tredjepart, og ifølge EU’s TSI-krav.

 

Godkendelse af sikkerhedskonceptet, bl.a. beredskabsplaner, sker ved politi-, brand- og redningsmyndigheders involvering i Danmark og Tyskland. Godkendelse i henhold til EU’s vejtunnelsikkerhedsdirektiv, gives principielt af danske og tyske myndigheder via dokumentation, som det uafhængige institut Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) har gransket.

 

Vi bygger en enestående, meget sikker og tryg tunnel. Og vi gør det baseret på best practice, innovation og med efterlevelse af alle relevante retningslinjer og krav til sikkerhed fra myndigheder i både Danmark og Tyskland. Og det sker på baggrund af erfaringerne fra blandt andet Storebælt og Øresund – hvor der ikke har været en eneste dødsulykke i nogen af tunnelerne – og ud fra et omfattende design- og planlægningsarbejde.

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK