temaer
SKATTEMÆSSIGE afskrivninger på driftsmidler

Af revisor Søren Windahl, GLB Revison Køge

 

Der er i indkomståret 2012 og 2013 foretaget et par lovændringer vedrørende mulighederne for skattemæssig afskrivning på driftsmidler. 

 

Den første ændring er mulighederne for forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler, der er anskaffet i perioden 30. maj 2012 – 31. december 2013.

 

Derudover vil de ændrede regler vedrørende afskrivning på vindmøller på over 1 MW ligeledes blive beskrevet.

 

Forhøjet afskrivningsgrundlag på nye driftsmidler
Ved den seneste "skattereform" blev der vedtaget et lovforslag, der medfører, at der ved køb af nye driftsmidler i perioden 30. maj 2012 – 31. december 2013 kan opnås et forhøjet afskrivningsgrundlag.

 

Der er på nuværende tidspunkt offentliggjort 2 bindende svar fra SKAT, der beskriver, hvad der forstås ved nye driftsmidler. I det første bindende svar bekræfter Skatterådet, at en demomaskine, der ikke har været anvendt til egentlig erhvervsmæssig drift af leverandøren, kan anses for et nyt driftsmiddel, og der kan dermed opnås forhøjede afskrivninger på maskinen.

 

I det andet bindende svar kan Skatterådet ikke bekræfte, at der kan opnås et afskrivningsgrundlag på 115 % på et solcelleanlæg, som tidligere havde været anvendt til egentlig brug, og som derfor ikke var fabriksnyt.

 

Indkøbet af nye driftsmidler skal indgå på en særlig driftsmiddelsaldo med 115 % af anskaffelsessummen.

 

Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 % om året svarende til den gældende afskrivningssats for almindelige driftsmidler.

 

Det forhøjede afskrivningsgrundlag medfører, at der opnås en skattebesparelse på 37.500 kr. for hver 1.000.000 kr., der investeres.

 

Idet afskrivning på driftsmidler sker efter saldometoden, opnås den fulde besparelse først, når det indkøbte driftsmiddel er helt afskrevet.

 

De forhøjede afskrivninger gælder ikke for personbiler, skibe og driftsmidler, der vælges straksafskrevet.

 

Derimod vil en virksomheds køb af en varebil på gule plader være omfattet af det forhøjede afskrivningsgrundlag.

 

Lovændringen omfatter heller ikke investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid. For at undgå misbrug ved at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget og derefter videresælges, fremgår det af loven, at salgssummen forhøjes med 15 % for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 % til anskaffelsessummen.

 

Afskrivninger på vindmøller
Vindmøller afskrives som udgangspunkt som almindelige driftsmidler med en sats på højst 25 % årligt. Der er med virkning fra 1. januar 2013 gennemført en lovændring, der medfører, at vindmøller med en kapacitet på over 1 MW, der er anskaffet i indkomstår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, kun kan afskrives med en sats på 15 %.

 

Fra og med 1. januar 2013 er afskrivning på vindmøller på over 1 MW således omfattet af de samme regler som andre faste anlæg til fremstilling af varme og el (eksempelvis solcelleanlæg) med en kapacitet på over 1 MW.

 

Der er dog den undtagelse, at andre driftsmidler omfattet af loven kan afskrives med 19 % i 2013, 17 % i 2014 og 17% i 2015. Det er således først fra indkomståret 2016, at der udelukkende kan afskrives med 15 % på et solcelleanlæg på over 1 MW. 

Afskrivningssatsen på de 15 % gælder både ved køb af nye og brugte driftsmidler, hvilket skatterådet har bekræftet i et bindende svar.

 

Skattemæssige konsekvenser ved salg og genkøb af vindmølle efter den 1. januar 2013. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kan få uheldige skattemæssige konsekvenser, såfremt man efter den 1. januar 2013 har solgt en vindmølle på over 1 MW og har anskaffet en ny vindmølle på over 1 MW.

 

Denne problematik kan være gældende for en del skattepligtige, idet der ofte nedlægges eksisterende vindmøller i forbindelse med opsætning af nye vindmølleparker, og idet nogle af investorerne således både er sælgere og købere.

 

Den solgte vindmølle vil blive behandlet efter de eksisterende regler om ophør, hvilket indebærer, at fortjenesten skal indtægtsføres i salgsåret. 

 

Idet købet af den nye vindmølle ikke er omfattet af de normale afskrivningsregler, kan anskaffelsessummen for den nye vindmølle ikke modregnes i den negative saldo (den opnåede skattemæssige fortjeneste), der opstår ved salg af vindmøllen.

 

Salget bliver således skattemæssigt behandlet som ophør af virksomhed, selv om investoren fortsætter med en fuldstændig identisk form for virksomhed.

Af Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK