temaer
SKAL DIN VIRKSOMHED tage risikoen eller skal andre?

Af advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater 23.02.2016

 

Hvorfor skal din virksomheds forsikring afstemmes med dine salgs- og leveringsbetingelser? Dette spørgsmål – samt mange andre – besvares d. 16. marts, når advokat Steen Witthøft fra PARTNER Advokater i samarbejder med Kasper Beyer fra Tryg, gentager successen fra efteråret, og indbyder til gratis kursus.

 

Generelt om salgs- og leveringsbetingelser:

En handel vil i almindelighed være reguleret af enten aftale- eller købeloven. Dog kan en virksomhed med fordel oprette sine egne salgs- og leveringsbetingelser, som virker som en fravigelse af den deklaratoriske lovgivning. Betingelserne er fordelagtige at oprette, da bl.a. købeloven kan virke meget byrdefuld for sælger, såfremt der eksempelvis sker forsinkelse af levering. Det er dog en forudsætning for betingelsernes virkning, at de vedtages af medkontrahenten.

 

Salgs- og leveringsbetingelser er de betingelser, som præciserer vilkårene for den indgåede handel. Man kan som virksomhed udforme sine egne salgs- og leveringsbetingelser, men man kan også vedtage visse branchevilkår. Et eksempel på branchevilkår, som oftest vedtages indenfor entreprise, er AB 92.                                                        

Salgs- og leveringsbetingelser vil ofte udgøre fravigelser af aftaleloven, købeloven og produktansvarsloven. Disse er som udgangspunkt deklaratoriske, hvilket betyder, at de finder anvendelse, hvis ikke andet er aftalt eller allerede følger af kutyme eller sædvane. Dog gælder der for forbrugere – bl.a. i købeloven – nogle præceptive regler. At reglerne er præceptive betyder, at de ikke må fraviges til ulempe for forbrugeren. I tilfælde af at en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser fraviger den præceptive lov, vil betingelserne derfor blive tilsidesat.

 

Fordele ved egne salgs- og leveringsbetingelser:

Udgangspunktet indenfor erhvervsretten er, at der er aftalefrihed. Dette udgangspunkt understøttes af muligheden for at vedtage salgs- og leveringsbetingelser. Der er mange fordele for en virksomhed ved at udarbejde egne salgs- og leveringsbetingelser:

 

Indenfor internationale handel er det fordelagtigt, at man har vedtaget salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan bl.a. bestemme lovvalg og værneting, såfremt der skulle opstå tvister, som må behandles gennem domstolene.

 

Indirekte tab, såsom driftstab, reguleres ikke efter købelovens regler, dog er de regulerede indenfor reglerne om produktansvar. Disse medfører, at man som sælger kan risikere at hæfte for et betydeligt højt beløb. Sådanne hæftelser for indirekte tab kan også reguleres gennem salgs- og leveringsbetingelser.

Indenfor transportlovgivningen gælder også et strengt ansvar ift. risikoovergangen. Risikoovergang betyder eksempelvis, at det er sælgers ansvar, såfremt varen bortkommer eller beskadiges under transporten. Risikoovergang kan også reguleres i salgs- og leveringsbetingelserne.

 

Sammenfattende er der mange fordele ved at lave egne salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder uanset, hvilken form for virksomhed du har.

 

Udformning og vedtagelse:

Ved udformningen af egne salgs- og leveringsbetingelser er det vigtigt, at betingelserne fremstår klare og præcise. Dette skyldes, at der ved aftalefortolkning gælder koncipistreglen, som medfører, at uklarheder fortolkes til modpartens fordel.

 

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser forudsætter først og fremmest, at de er vedtaget ved aftalens indgåelse. De kan altså ikke senere sendes til køber, og dermed blive vedtaget.

 

Der er ikke nogen konkrete krav til, hvor betingelserne skal stå. Dog er det ikke tilstrækkeligt, at man har tilføjet et link på fakturaen, hvor der henvises til salgs- og leveringsbetingelserne. Man skal være sikker på, at den medkontraherende har set dem, eller i hvert fald er blevet henvist til at se dem. Det er derfor tilstrækkeligt, hvis du eksempelvis har dem noteret på bagsiden af fakturaen og peger på dem eller hvis du sender dem til din kunde.

 

Der er retligt set stor forskel på om den du handler med er forbruger eller erhvervsdrivende. Såfremt det er forbrugere, som du handler med, kræver det mere førend salgs- og leveringsbetingelser kan anses som vedtagne. Endvidere er lovgivningen meget beskyttende overfor forbrugerne, hvilket medfører, at mange af reglerne er ufravigelige til ugunst for forbrugeren. Det anbefales derfor, at man udarbejder to forskellige betingelser til hhv. forbrugere og erhvervsdrivende.

 

Afstem med forsikringen:

Det er vigtigt at få afstemt virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser med virksomhedens forsikringsselskab. Hermed kan man få afstemt med sine kunder/leverandører og sit forsikringsselskab hvem der skal bære risikoen i givne situationer.

 

Hør nærmere om salgs- og leveringsbetingelser og afstemning med forsikringen til det gratis kursus afholdt i samarbejde mellem PARTNER Advokater og Tryg.

 

Til kurset vil deltagerne få belyst den juridiske og den forsikringsmæssige side af spørgsmålet om salgs- og leveringsbetingelser.

 

 

Tid:

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 17.30-19.00 

 

Sted:

KØS, Nørregade 29, 4600 Køge

 

Tilmelding:

Tilmeld dig her > eller på T: 56 67 12 00

 

 

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK