temaer
Pressefoto fra Køge Kommune.
Ny teknisk direktør: Køge skal være på forkant med udviklingen

Af Anders Fallesen / sn.dk

 

 

Trods et benspænd af coronadimensioner er det egentlig gået meget godt indtil videre, mener Stig Werner Isaksen.

 

Som nyansat direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen har det mildest talt været en speciel tid at træde ind i Køge Kommunes direktion på. Ikke desto mindre har han fået sig et overordentligt positivt indtryk af både kollegerne og den arbejdsplads, som han nu er blevet en vigtig del af.

 

- Men det er selvfølgelig rigtig ærgerligt at starte på den måde, siger Stig Werner Isaksen med henvisning til coronaen og fortsætter:

 

- Jeg har mødt de fleste kolleger i afdelingen og på ledelsesniveau, men jeg mangler at møde de menige medarbejdere, som kan være med til at give mig en fornemmelse af stemningen på arbejdspladsen. Det fungerer dog generelt fint, og man mærker allerede, at vi er blevet meget bedre til at arbejde digitalt via eksempelvis Teams-møder, end det var tilfældet under forårets nedlukning.

 

Samtidig mærker jeg også, at jeg er trådt ind i en meget velfungerende forvaltning, hvor tingene kører, hvilket har givet mig god mulighed og tid til at forstå, hvor jeg er landet, siger Stig Werner Isaksen.

Fra Kolding til Aabenraa til Køge

53-årige Stig Werner Isaksen er oprindelig uddannet jurist fra Københavns Universitet.

 

Fra 1995 til 2013 var han ansat i Kolding Kommune som først juridisk konsulent i teknisk forvaltning og siden administrationschef samme sted, inden han sluttede som vicedirektør og områdechef for Kultur, Plan og Fritidsområdet i By- og Udviklingsforvaltningen.

 

I 2013 rykkede han godt 40 minutter syd på til Aabenraa, hvor han frem til i år var ansat som direktør for henholdsvis Kultur, Miljø & Erhverv samt Plan, Teknik & Miljø.

 

Adspurgt til, hvad der gjorde, at han søgte jobbet som teknik- og forvaltningsdirektør i Køge Kommune, svarer han:

 

- Det kan lyde mærkeligt, men jeg har faktisk kigget på jobbet i en del år. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville søge det, når det engang blev ledigt, hvis det passede med min familie. Køge Kommune er i en forrygende udvikling, som også er til at få øje på fra Aabenraa, og jeg tænkte, at det ville være rigtig sjovt og en god udfordring at blive en del af det.

 

Så det var meget nemt for mig at søge stillingen, da den blev ledig. Og jeg er naturligvis rigtig glad for, at jeg blev tilbudt jobbet, siger han og nævner Køge Kyst, som et af byudviklingsprojekterne, der giver genklang uden for kommunegrænsen.

 

- Det er et både tydeligt og meget omtalt projekt i de kredse, jeg kommer i som teknisk direktør. Så jeg glæder mig meget til at følge, hvordan det bliver virkeliggjort endnu mere i årene frem, siger han.

 

Han tiltrådte formelt stillingen i begyndelsen af oktober og er foreløbig blevet boende i Aabenraa med sin hustru og deres ene hjemmeboende søn, som går i 2. G. Planen er at søge mod Køgeområdet, når sønnen har afsluttet gymnasiet og skal flytte hjemmefra, fortæller Stig Werner Isaksen.

 

- Men her i første omgang har jeg en campingvogn stående på Stevns, naturligvis helt lovligt, på en helårsplads, så der har jeg overnattet i perioder. Men der er aktuelt en del hjemmearbejde, så lige nu sidder jeg i Aabenraa og arbejder, inden jeg så her ved årsskiftet flytter i en pendlerlejlighed i København sammen med min søn, der bor i København, siger Stig Werner Isaksen kort før jul, da avisen interviewer ham telefonisk.

 

Stig Werner Isaksen beskriver da også sig selv som et kæmpe familiemenneske og har sammen med hustruen Anette har i alt fire børn.

 

Klima- og kommuneplanen venter forude

Selvom arbejdsgangene aktuelt er anderledes, er han meget begejstret for både arbejdsopgaverne og de visioner for Køge Kommunes fremtid, som de indeholder.

 

Eksempelvis klimaplanen, der skal danne grundlag for, at Køge Kommune kan nedbringe sit CO2-udslip med 46 procent inden 2030 og gøre kommunen helt CO2-neutral inden 2050. Den omfattende og ambitiøse klimaplan blev vedtaget af byrådet i december.

 

- Arbejdet er jo i høj grad lavet, før jeg kom til, så jeg kan på ingen måde tage æren for det, siger han og fortsætter:

 

- Men jeg må sige, at det er en super flot klimaplan af meget, meget høj kvalitet. Også set i forhold til, hvad man ser i andre kommuner. Klimaplanen ligger helt i toppen kvalitetsmæssigt.

 

Køge er en stor gaskommune, og det fylder meget i planen, at omlægningen til fjernvarme skal tage fart, hvis man skal have nedbragt CO2-niveauet. Derfor bliver en af de helt store opgaver fremadrettet at gøre fjernvarme mere udbredt, så vi ikke taber borgerne og lader dem gå over på individuelle varmepumper. Så når vi ikke målene, siger han.

 

Udformningen af Køge Nord-bydelen er et andet projekt, han glæder sig særligt til at følge.

 

- Det specielle er, at Køge Nord bygges på en bar mark, og der er allerede lavet planer for, hvordan man kan gøre det til et rart sted at leve. Det bliver stationsnært område med fantastisk adgang til både motorvejen og jernbanen, men det betyder også, at der vil komme nogle støjproblematikker, som vi skal tage hensyn til i planlægningen, siger han.

 

Stig Werner Isaksen peger desuden på udviklingen af Herfølge Vest og Sun Chemical-grunden, færdiggørelsen af Køge Kyst og ikke mindst arbejdet med den kommende kommuneplan som opgaver, der vil have hans store opmærksomhed på både den korte og den lange bane.

 

- Det må ikke sande til

I Køge Kommune har der længe været pres på mængden af lokalplaner, som har ligget i kø til at komme gennem systemet.

 

Det er stadig tilfældet, fortæller Stig Werner Isaksen, der vil bestræbe sig på, at hans forvaltning i videst mulige omfang skal være foran udviklingen.

 

- Der er stor efterspørgsel på at flytte hertil, og derfor skal vi sørge for at være på forkant med planlægningen i forhold til boligudbygning, infrastruktur og kollektiv trafik.

 

Samtidig skal vi gøre Køge Kommune til et rart og ordentligt sted at være, også når man har fri, siger han og peger på, at rekreative områder i denne henseende er et helt centralt fokuspunkt.

 

Stig Werner Isaksen peger desuden på, at arbejdet med den kommende kommuneplan aktuelt trækker store veksler på Teknik- og Miljøforvaltningen, men at man fra kommunens direktion også har blikket rettet mod en nødvendig prioritering af opgaverne for at kunne følge med.

 

Fra sin tid i Kolding Kommune har han da også indgående kendskab til, hvordan det er at arbejde i en udviklingskommune. Også Kolding er begunstiget af at ligge i et logistisk smørhul, hvor virksomhederne flokkes til grundet god adgang til både motorvejsnet, jernbanerne og en velfungerende havn.

 

- Der er store lighedspunkter mellem Køge og Kolding i den forstand, at begge kommuner får meget foræret i kraft af deres geografiske placering. Men man skal også huske på, at det netop betyder, at der skal god og langsigtet planlægning til, når man får så meget foræret. Så det ikke sander til, så borgerne synes, at det er en god by og kommune at være i.

 

Og så det er vigtigt, at man bruger kræfter på at involvere borgerne i planlægningen, før der sættes blæk på aftalepapirerne, siger Stig Werner Isaksen.

 

Balancen mellem by og land

Med blot tre måneder i jobbet som forvaltningsdirektør har han endnu ikke kendskab til alle lokale forhold, hvad enten det vedrører Køge Kommunes landdistriktspolitik eller infrastrukturprojekter, der endnu blot er på tegnebrættet og lurer ude i horisonten.

 

Men ved et nyligt møde med repræsentanter fra Landsbyforum Køge blev han da også introduceret for nogle af ønskerne om udvikling set fra landdistrikterne.

 

- Det er engagerede folk, og de vil gerne være med og høres, svarer han på spørgsmålet om, hvordan man kan sikre, at også landsbyerne og oplandet kobles på udviklingen.

 

- Men det er også mit indtryk, set inde fra rådhuset, at det ikke kun handler om Køge. Der laves mange planer og indsatser uden for Køge, eksempelvis etape 5 af omfartsvejen ved Borup, som snart sættes i gang.

 

Køge by og landsbyerne og oplandet er ikke hinandens modsætninger, men når det så er sagt, er det tydeligt, at Køge by fylder meget i Køge Kommune, og sådan må det også være, som jeg ser det.

 

Hans altoverskyggende ønske er, at borgerne skal opleve, at kommunen er til for dem, og at det ikke handler om at benspænd og nølen, når man henvender sig til forvaltningen. Åbenhed og gennemsigtighed må derimod være vejen frem, pointerer han.

 

- Jeg håber, og det er også mit indtryk allerede, at borgerne oplever en åben og imødekommende teknik- og miljøforvaltning, hvor man regne med at modtage seriøs behandling af sine sager.

 

Og hvor man bliver mødt med imødekommende og ægte interesse af medarbejdere, der gerne vil hjælpe med at føre folks projekter ud i livet. Velvidende, at vi selvfølgelig er en myndighed, der har nogen ting, vi skal passe på, såsom eksempelvis miljøet og nabointeresser, siger Stig Werner Isaksen.

 

Stig Werner Isaksen tiltrådte formelt stillingen som teknik- og miljøforvaltningsdirektør 5. oktober og afløste dermed den mangeårige direktør, 67-årige Torben Nøhr, der nu er tilknyttet kommunen som strategikonsulent.

 

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK