temaer
Foto: Free-Photos / pixabay.com
IVÆRKSÆTTERSELSKABER AFSKAFFES – og hvad sker der så?

Siden 15. april 2019 har det ikke længere været muligt at stifte iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er.

 

Eksisterende IVS’er skal inden for de næste 2 år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr. eller alternativt afvikles.

 

Konsekvensen af ikke at gøre noget inden for 2-årsfristen er, at IVS’et bliver tvangsopløst.

 

Hvorfor er det slut?

I en analyse foretaget af Erhvervsstyrelsen i efteråret 2018 blev det konkluderet, at en række negative kendetegn som eksempelvis ”stor inaktivitet”, ”dyrt for staten”, ”svig”, ”overrepræsentation i sager om sanktioner vedrørende momsregistrering” samt ”skatterestancer” har klæbet til de mere end 45.000 IVS’er. Fra politisk hold var der flere gode argumenter for en afvikling af selskabsformen.

 

Som et plaster på såret blev det samtidig vedtaget at sænke kapitalkravet for anpartsselskaber til 40.000 kr. For mange IVS’er vil et kapitalkrav af denne størrelse fortsat være en udfordring, man skal forholde sig til i løbet af kort tid.

 

Overgangsregler

Eksisterende IVS’er kan i en overgangsperiode på 2 år – det vil i praksis sige inden den 15. april 2021 – fortsætte som IVS’er.

 

Senest ved udgangen af overgangsperioden skal IVS’et lade sig omregistrere til ApS. IVS’er kan ikke omregistreres direkte til

eksempelvis A/S eller P/S. Er det ikke ApS’et, man ønsker, må man derfor først omregistrere til ApS og derefter omdanne til

den ønskede selskabsform.

 

Hvis IVS’et ikke opfylder kravet til omregistrering, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for, hvornår omregistreringen skal gennemføres. Såfremt denne frist overskrides, kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse IVS’et.

 

Omregistrering

Det bør nøje overvejes og planlægges, hvordan omregistreringen til ApS skal gribes an. Beslutningen om omregistrering skal ske på IVS’ets generalforsamling og anmeldes på virk.dk.

 

Beslutningen vedhæftes et generalforsamlingsreferat, tilrettede vedtægter og en vurderingsmandserklæring om, at selskabskapitalen er til stede. Denne erklæring skal udarbejdes af revisor.

 

I forbindelse med lovbehandlingen blev der givet mulighed for at fravige kravet om udarbejdelse af erklæring af en vurderingsmand.

 

Samtlige nedenstående betingelser skal iagttages:

• IVS’ets seneste reviderede årsregnskab viser en samlet nominel selskabskapital (inklusive reserver, som kan overføres til selskabskapitalen) på minimum 40.000 kr.

 

• Revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang på årsrapporten er uden modifikationer af revisors konklusion (”blank” påtegning).

 

• Årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end fem måneder forud for beslutningen om ændring af vedtægterne som følge af omregistreringen.

 

• Direktionen (bestyrelsen, hvis IVS’et undtagelsesvis har en sådan) skal offentliggøre en ledelseserklæring senest samtidig med, at beslutningen om omregistrering registreres eller anmeldes til registrering i virk.dk. Erklæringen skal bekræfte, at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

 

• Det reviderede årsregnskab skal være godkendt på den ordinære generalforsamling umiddelbart forud for generalforsamlingens beslutning om omregistrering.

 

Overvejelserne bør således bl.a. omfatte en eventuel beslutning om tilvalg af revision af IVS’ets årsregnskab med henblik på at undgå vurderingsmandserklæringen.

 

Når kapitalen ikke er til stede

Når det ikke har været muligt at opspare overskud, der bringer minimumskapitalen op på 40.000 kr. på omregistreringstidspunktet,

må ledelsen og kapitalejerne træffe beslutning om, at der enten skal indskydes yderligere selskabskapital – i kontanter, via apportindskud eller ved gældskonvertering – eller at IVS’et skal opløses.

 

Frivillig opløsning af et IVS skal ske enten ved en såkaldt betalingserklæring eller ved en frivillig likvidation. Forudsætningen for at anvende disse opløsningsmetoder er, at IVS’et er solvent (har positiv egenkapital). I modsat fald vil selskabet skulle opløses efter konkursreglerne.

 

Et IVS kan principielt ophøre som led i en fusion eller spaltning. Denne fremgangsmåde vil dog næppe være relevant eller mulig for langt de fleste IVS’er.

 

Såfremt IVS’et ikke har opløst sig selv eller foretaget omregistrering inden den 15. april 2021, vil selskabet kunne sendes til tvangsopløsning. Når Erhvervsstyrelsen henvender sig med trussel om at sende IVS’et i skifteretten, vil der blive givet en fireugers frist til enten at opløse IVS’et eller at få dette omregistreret. Overskrides denne frist, vil der ske oversendelse til skifteretten, hvorefter tvangsopløsningen vil blive gennemført.

 

Tag revisor med på råd

Uanset om løsningen er en omregistrering eller opløsning af IVS’et, vil anbefalingen være at tage en revisor med på råd.

 

Mange IVS’er vil stå over for en stor udfordring i forhold til i løbet af forholdsvis kort tid at skulle kunne dokumentere tilstedeværelsen af en selskabskapital på 40.000 kr.

 

Om denne kapital kan opbygges via indtjening i IVS’et eller ved kapitalforhøjelse (kontant, apportindskud, gældskonvertering) beror naturligvis på de konkrete omstændigheder. Her er det særdeles vigtigt at få planlagt forløbet frem mod 15. april 2021, så vejen mod

en omregistrering bliver så overskuelig og realistisk som mulig.

 

Fra Facit august-september 2019. Af Thomas Bjerrehus, udviklingschef, Revisorgruppen Danmark

 

frise forsideligenu 5425
NY VAREHUSCHEF varsler nye tider i Kvickly Køge
I efteråret tiltrådte den 53-årige Flemming Ramø stillingen som varehuschef for Kvickly i Køge
Læs mere >
NU STARTER ENDNU ET STORT BYGGERI i Køge Idrætspark
I den kommende uge starter elementmontagen på det andet kontorhus i Køge Idrætspark.
Læs mere >
ENTREPRENØR-GIGANTEN AJOS rykker til Køge
Hvis succeser udelukkende blev opgjort i fysisk størrelse, har Ajos a/s næsten gjort det alt for godt.
Læs mere >
LASSE SKAL REPRÆSENTERE Køge til DM i Skills 2020
Hvem er den bedste tømrer? Hvem klipper bedst? Hvem er bedst med murstenene?
Læs mere >
MØD EU-POLITIKEREN SØREN GADE til gå-hjem-erhvervsmøde på Brasserie Baum
Kom og hør om Søren Gades arbejde i EU i et erhvervsrettet perspektiv
Læs mere >
SVENDESTYKKE MED TOPKARAKTER hos HJ Belysning Køge A/S
Flotte medaljer med 60 års mellemrum ...
Læs mere >
'LØVENS HULE' KAN GODT GØRE KLAR til kandidater fra Køges skoler
Alle 7. klasser fra Køge Kommunes folkeskoler har i de forgangne uger sluppet kreativiteten løs og arbejdet med innovative projekter.
Læs mere >
CONNECT KØGE HYLDER KØGES ERHVERVSLIV med masser af priser
Læs mere >
CONNECT KØGE HYLDER KØGES ERHVERVSLIV med masser af priser
Læs mere >
FEHMARN LINK BUSINESS CONFERENCE '20 på Lalandia
Find nye forretningsmuligheder på byggeriet af den kommende Femern-forbindelse
Læs mere >
LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 flytter ind i den nye idrætspark
Har man blot tilbragt ganske kort tid i byen, står Køges hastige udvikling klart for enhver
Læs mere >
KØGE NORD RYKKER TÆTTERE PÅ med opfølgning på kommuneplantillæg
Arbejdet med at konkretisere den nye bydel i Køge Nord kommer snart endnu et skridt videre
Læs mere >
'VILDERE' ER DET KORTE MOTTO for hovednavnet på Connect Køges Nytårskur på Tapperiet
Connect Køge holder Nytårskuren 2020 – Made in Køge – torsdag den 23. januar 2020
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 9      24. februar - 1. marts 2020
torsdag 27. februar kl. 16:30
IVÆRKSÆTTERI i praksis >
uge 10      2. - 8. marts 2020
uge 11      9. - 15. marts 2020
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv glb revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv hotel niels juel(1)
ErhvervsAvisen logo

Køgenu.dk

kalenderpartnere:

No Image
Find os på Facebook
kn partner logo koegekyst
koegenu erhverv dagbladet koege avisrulle
kne partneradvokater farve
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau
EVENTS
LIS SØRENSEN i samtale om livet og musikken I samtale med bogens forfatter, Danni Travn, vil samtale med Danni Travn hun fortæller hun om at finde sin vej
UDSTILLINGER
’FLERE PLANER’: Jørgen Teik Hansen udstiller i Borup Kulturhus Drama og poesi
MUSIK
SÅ SYNG DA, KØGE på Teaterbygningen Syng med fra højskolesangbogen
EVENTS:
'DANMARK I LÆNKER' – se filmen i anledning af befrielsesdagen
MUSIK:
TUREN GÅR TIL Nikolaj Stokholm EXTRA SHOW
EVENTS:
BØRNETIMEN med børnekultur og efterfølgende aftensmad
EVENTS:
JOOP VOS: EN HOLOCAUST-OVERLEVENDE fortæller sin historie
MUSIK:
COPENHAGEN DRUMMERS: The Grand Tour 2020
MUSIK:
TUREN GÅR TIL Nikolaj Stokholm
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Jan Gløët
T: 21 29 70 88

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK