temaer
HVIDVASK af penge

Af revisor Søren Windahl, GLB Revison Køge august 2016

 

Revisorer er omfattet af særlige krav i hvidvaskloven.

 

Er du som privatperson eller som repræsentant for en erhvervsvirksomhed blevet stillet over for et krav om at legitimere dig – altså eksempelvis at skulle fremvise pas eller kørekort – når du har kontaktet banken, advokaten eller revisoren?

 

Det kan du næsten ikke have undgået. Vi er efterhånden blevet vant til, at vi i alle mulige sammenhænge skal fremvise en eller anden form for legitimation, men hvorfor er det egentlig nødvendigt for en revisor at indhente forskellige oplysninger om kundernes identitet?

 

Det formelle svar på spørgsmålet er, at revisorer er omfattet af særlige regler i hvidvaskloven (”Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”).

 

Hvad er hvidvask?

Hvidvasklovens definition kan lettere omskrevet udtrykkes som medvirken til eller forsøg på at gennemføre økonomiske transaktioner med det formål at skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling. De typiske eksempler på sådanne kriminelle handlinger er underslæb, mandatsvig, tyveri, røveri, afpresning og narkotikahandel.

 

Særlige forpligtelser

Hvidvaskloven stiller en række specifikke krav til visse erhvervsgrupper. Selv om revisorer som udgangspunkt ikke må være involveret i kundernes pengetransaktioner eller administration af kundernes penge, er de sammen med blandt andre advokater, ejendomsmæglere og finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskreglerne.

 

Pligterne omfatter blandt andet undersøgelse og indberetning af mistænkelige aktiviteter, som en revisor måtte støde på under sit arbejde for kunden. Betegnelsen ”vagthund” er ganske rammende i denne sammenhæng.

 

”Kend din kunde”

Revisorer er underlagt en række krav, som blandt andet omfatter etablering af interne procedurer, der skal sikre, at alle medarbejdere i revisionsvirksomheden kender og efterlever kravene i hvidvaskloven. Eksempelvis skal der være en ”køreplan” til håndtering af mistanke om en kundes involvering i hvidvask, og medarbejderne skal regelmæssigt undervises i de særlige forpligtelser, som gælder for revisorer.

 

Begrebet ”kend din kunde” er en af de helt grundlæggende faktorer i hvidvaskloven. Revisoren skal være overbevist om, at kunden er den, han udgiver sig for at være. Der skal opnås kendskab til den enkelte kundes identitet, og der skal foretages kontrol heraf i form af indhentet legitimation. Det vurderes samtidig, om der er risiko for, at kunden kan være involveret i hvidvask.

 

Rådgivning, afgivelse af erklæringer eller andre revisorydelser kan først gives, når revisoren har fået verificeret, at kunden er den, han oplyser at være, og når kundens ”reelle ejere” er identificeret og legitimeret.

 

Revisoren skal også kunne dokumentere formålet med forretningsforbindelsen. I kundeforhold, hvor revisoren skal afgive erklæringer, udarbejdes der normalt et aftalebrev, som kunden bekræfter. Her vil aftalebrevet således være den relevante dokumentation.

 

Legitimation

Kravene til legitimation af kunden afhænger af, om der er tale om en lejlighedskunde, en fysisk kunde eller en virksomhedskunde.

 

Hvis der ikke er etableret en egentlig forretningsmæssig forbindelse med kunden – eksempelvis hvis revisorens assistance alene består i bistand med en klage til skattemyndighederne – vil der være tale om en lejlighedskunde. Her vil der som udgangspunkt ikke være krav om legitimering af kunden.

 

Fysiske kunder (privatpersoner) skal udlevere oplysninger om navn, adresse og cpr-nr. Identitetsoplysninger kontrolleres som udgangspunkt via legitimationsdokumenter så som sygesikringskort, pas eller kørekort.

 

Virksomhedskunder skal ligeledes legitimeres, hvilket omfatter dokumentation for navn, adresse og cvr-nr. De reelle (fysiske) ejere skal klarlægges, identificeres og legitimeres.

 

Reelle ejere vil eksempelvis være personer, som ejer eller kontrollerer et selskab ved besiddelse af mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne. I en koncernstruktur vil de reelle ejere således være de fysiske personer, som besidder mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i det øverste selskab i koncernen.

 

Kravene til identifikation og legitimation af kunderne afhænger af den risikovurdering, som revisor foretager. Er der tale om en kunde, som revisoren kender og er sikker på, hvem er – og som samtidig naturligvis vurderes ikke at være involveret i hvidvask – vil der være tale om en lavrisikokunde. Sådanne kunder kan eksempelvis være revisorens nabo, en gammel skolekammerat eller en offentlig kendt person. Her kræves der som hovedregel ikke legitimation eller anden dokumentation for, at kunden er den, han oplyser.

 

Er der modsat tale om en højrisikokunde, hvilket eksempelvis vil være udgangspunktet, hvis kunden er bosiddende i udlandet, kræves der en omfattende dokumentation for kundens identitet, herunder billedlegitimation.

 

Tilsyn

Såvel Erhvervsstyrelsen som Revisortilsynet fører tilsyn med, om revisorerne overholder reglerne. Tilsynet udføres ved kontrolbesøg i revisionsfirmaerne, og overtrædelse af reglerne kan medføre bøde eller fængselsstraf.

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK