temaer
FEMERN: Vi lægger kortene på bordet

Pressemeddelelse Femern.dk  11.03.2015

 

Af chefanalytiker Anne Martens og adm. direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S

Knud Erik Andersen havde i sidste uge et kritisk indlæg om Femern-forbindelsen i Information. Vi kender her i Femern A/S debattøren vældigt godt. Faktisk er der snart ikke et område af projektet tilbage, som Knud Erik Andersen ikke har kritiseret. Alt fra faren ved monoton kørsel i tunneler over trafikmængder til manglende beregning af Scandlines forretningsmodel, har Knud Erik Andersen stillet på spidsen i medier, for Folketinget, rundt i landet på debatmøder og i bøger udgivet om forbindelsen. Vi har hele tiden lyttet indgående og har selvsagt trykprøvet alle påstandene.

 

Det seneste indlæg fra debattøren handler om lukkethed i processen omkring projektet. Og lad os sige det klart – vi kan ikke genkende det billede, der tegnes af et selskab, der lukker sig om sig selv og sine. På ingen måde. Faktisk gør vi det komplet modsatte. Femern A/S har fra starten sørget for fuld gennemsigtighed, hvilket også er en nødvendighed, når man er et selskab underlagt både offentligretlig, privatretlig og EU-retlig lovgivning og tilsyn.

 

Som statsligt aktieselskab under Sund & Bælt Holding, er vi vel en af de enheder i samfundet, som er underlagt den højeste grad af indsyn, tilsyn og kontrol. Vi rapporterer løbende til ministeriet og Folketinget på flere forskellige måder. Alle vores bevillinger er godkendt i Folketinget. Selskabet er underlagt offentlighedsloven. Selve projektet skal følge to landes lovgivning. Og vi er et aktieselskab, der revideres af uafhængige private revisorer og vi offentliggør alle vores regnskaber. Endelig gør vores tætte tilknytning til EU via støtten til projektet, at vi konstant er under EU-revisorernes lup.

 

Sådan er det, når man er et statsejet selskab, og sådan en kontrol skal der også være. Vi har ikke noget at skjule.

Men ikke nok med det. Femern-forbindelsen udmærker sig ved at have en markant mere transparent proces end de to tidligere faste forbindelser. Da vi i Danmark traf beslutningerne om Storebælts- og Øresundsforbindelserne, skete det nemlig på et væsentligt mere begrænset undersøgelsesgrundlag. Anlægslovene blev vedtaget på grundlag af mere spinkle undersøgelser, og før anlægspriserne overhovedet var kendte.

 

Nu gik det som bekendt mere end godt, og de færreste kunne forestille sig ikke at have de to faste forbindelser i dag, men der blev rejst kritik af beslutningsprocessen dengang. Det er der i høj grad taget ved lære af i Femern-processen. Folketingets behandling blev delt i to. Først en projekteringslov med det klare mandat at undersøge alt grundigt og til bunds. Og først derefter en anlægslov, som så netop er fremsat.

 

Flere års miljøundersøgelser i to lande, detaljeret projektering, tredjepartsgranskninger, trafikprognoser, supplerende undersøgelser og finansielle analyser var den opgave, vi fik med projekteringsloven.

Og, ja det har kostet mange penge og arbejdstimer. I de fem år, der er gået, er resultaterne løbende lagt frem – de ligger stadig på selskabets hjemmeside, så enhver kan se efter – og er ikke mindst debatteret i både formelle høringsprocesser og de mere uformelle offentlige debatmøder. Alt er lagt frem, og alle har haft rig mulighed for at bidrage. EU-parlamentet fremhævede faktisk i 2013 netop Femern-projektet, som et førsteklasses eksempel på gennemsigtighed for store anlægsprojekter i Europa. Og Knud Erik Andersens projekt er måske i virkeligheden det bedste eksempel på, at alle har meget rig mulighed for at kaste sig over alle dele af vores arbejde. Vi hverken kan eller vil skjule noget. Vi lægger det hele frem, også når det gør ondt – og det gør det somme tider. Det er ikke en nem opgave, vi har fået stillet af den danske stat.

 

Nu står vi så foran Folketingets behandling af selve anlægsloven.

For mere end tre måneder siden fremlagde Femern A/S de trafikprognoser og øvrige finansielle beregninger, som altså er et opdateret grundlag for de folkevalgtes stillingtagen. Og netop aktualiteten har hele tiden været i højsædet – vi mener ikke, at anlægsloven skal debatteres på forældede tal. Før vi offentliggjorde de nye tal i november 2014, kritiserede Knud Erik Andersen, at de hidtidige tal var forkerte fra ende til anden. Nu har vi lagt fuldt opdaterede tal frem, og nu problematiserer han, at prognoserne først kommer nu. Det kan være værd at tænke over, hvilke konsekvenser det havde haft for beslutningsprocessen, hvis Folketinget skulle have debatteret anlægsloven på gamle tal.

 

Trafikprognosen er endog særdeles veldokumenteret og omfattende. Faktisk er det en historisk grundig prognose der er lagt frem, og den er markant mere detaljeret end prognoserne for både Storebælt og Øresund. Desuden er hele dokumentationen lavet og lagt frem før anlægslovens vedtagelse.

 

Knud Erik Andersen postulerer i den forbindelse, at trafikprognoserne er ”bestilt arbejde”. Det er naturligvis ikke rigtigt. Hovedprognosen er lavet af de velrenommerede tyske konsulenthuse Intraplan og BVU, der er eksperter inden for trafikområdet, og som har lavet trafikprognoser for blandt andet det tyske ministerium de seneste 30 år. De har under hele udarbejdelsesperioden arbejdet uafhængigt, og Femern A/S har hele vejen oplevet stor seriøsitet, og at arbejdet har været forankret i høj faglig viden, ligesom vi har lagt al materiale og alle resultater frem til offentlighedens gennemsyn.

 

Modelgrundlaget for trafikprognosen er således i orden.

Intraplan og BVU kan stå på mål for alle deres resultater, der blandt andet hviler på anerkendte danske og tyske forventninger til udviklingen i økonomien, befolkningen og transportvanerne.

Desuden har Femern A/S bedt konsulentfirmaet Tetraplan gennemgå forventningerne til trafikken over Femern Bælt, belyst ud fra EU-kommissionens trafikmodel Trans Tools. Denne viste noget højere trafiktal end den mere konservative prognose fra Intraplan og BVU. Vi har naturligvis valgt den mest forsigtige og mest veldokumenterede af prognoserne.

 

Endelig er der udarbejdet forskningsbaseret dokumentation for de økonomiske vækstforudsætninger af forskere fra CBS. Den viser blandt andet, at den grænseoverskridende trafik vokser væsentligt hurtigere end økonomien og trafikken internt i de enkelte lande. Makrogrundlaget for trafikprognosen er således i orden. Det er heller ikke bestilt arbejde.

Femern A/S har generelt gennem hele processen benyttet de bedste værktøjer der er til rådighed, hvilket også bliver bakket op af forskellige uafhængige professorer.

 

Femern A/S har en meget klar metode for at være gennemsigtige i de analyser, der fremlægges. Går man ind på vores hjemmeside, ser man da også tusindvis af siders redegørelser med dertilhørende offentliggjort baggrundsmateriale, både om det tekniske projekt, trafik, økonomi og miljø.

 

Med denne meget åbne proces følger selvfølgelig muligheden for en ekstra grundig debat, der giver kritikere af projektet – som Knud Erik Andersen – mulighed for at gå alt materiale efter i alle detaljer og alle kroge.

Det er også klart, at der er mange interesser i forhold til verdens største anlægsprojekt, både af faglig, politisk og økonomisk karakter. Det er den præmis, vi arbejder under. Og det tager vi meget seriøst. Men Knud Erik Andersens insinueringer af fusk med prognoserne kan vi under ingen omstændigheder genkende.

 

 

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK