temaer
BESKATNING af personalegoder

Af revisor Søren Windahl, GLB Revison Køge

 

Visse personalegoder er stadig skattefrie for modtageren

Beskatningsreglerne vedrørende personalegoder er løbende blevet justeret gennem de seneste år, og der er i dag ikke så mange attraktive muligheder, som der var tidligere. I dag er alle personalegoder som hovedregel skattepligtige. Der er dog fortsat en række mindre personalegoder, der ikke er skattepligtige.

 

Bagatelgrænse på 5.500 kr.
Bagatelgrænsen på 5.500 kr. omfatter udelukkende goder, som den enkelte arbejdsgiver i overvejende grad stiller til rådighed for edarbejderne af hensyn til medarbejdernes arbejde. Goderne omfattet af bagatelgrænsen beskattes udelukkende hos den enkelte medarbejder, hvis den samlede værdi af de tildelte goder overstiger bagatelgrænsen på de 5.500 kr. Overstiges bagatelgrænsen på de 5.500 kr., er det den samlede værdi af de tildelte goder, som den enkelte medarbejder skal selvangive, og ikke kun det beløb, der ligger ud over de 5.500 kr.

 

Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen på de 5.500 kr., kan eksempelvis være følgende:
• Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning.
• Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde.
• Fri avis, tidsskrifter og magasiner til brug for arbejdet.
• GPS til brug ved arbejdet.
• Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, for eksempel når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren.
• Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter.
• Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som anvendes privat ud over befordring mellem hjem og arbejde efter reglerne om bortfald af befordringsfradrag.
• Firmabeklædning - påbudt af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn.

 

Skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. for mindre personalegoder
Med virkning fra indkomståret 2011 blev der indført en ny skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr., der medfører, at den ansatte ikke bliver beskattet af modtagne personalegoder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger 1.000 kr. pr. år. Hvis den beløbsmæssige grænse overskrides, beskattes den ansatte af det fulde beløb og ikke kun med den andel af beløbet, der overstiger 1.000 kr.

 

Som eksempel på goder, der kan være omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr., kan nævnes mindre gaver i form af blomster, vin, chokolade, deltagergebyr til motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til zoologisk have, museum og fribillet til sportsbegivenheder.

 

Årlige gaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul og nytår skal ligeledes medregnes i den skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. Julegaver i form af naturalier til en samlet værdi af maksimum 700 kr. vil dog ikke blive skattepligtige, uanset om den ansatte har modtaget gaver og julegaver til en samlet værdi af over 1.000 kr.

 

Andre mindre personalegoder, der kan være skattemæssigt attraktive
Der er en række mindre personalegoder, der fortsat kan være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, idet personalegoderne beskattes til en lavere værdi end markedsværdien, eller i bedste fald sket ikke beskattes. Som eksempel på personalegoder, der i mange tilfælde vil være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, kan blandt andet nævnes arbejdsgiverbetalt befordring, fri telefon, fri internet, massage, fysioterapi og arbejdsgiverbetalt uddannelse. Nedenfor beskrives et par af de skattemæssigt mest fordelagtige personalegoder, som kan være interessante for alle personalegrupper i virksomheden.

 

Arbejdsgiverbetalt befordring
Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde er skattefri for modtageren, såfremt den ansatte ikke tager det almindelige ligningsmæssige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.

 

Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter følgende transportformer:
Frikort til offentlig befordring
Firmabus
Kørsel i mandskabsvogne eller specialkøretøjer
Fly, taxa eller anden befordring
Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter endvidere fri BroBizz og færgeudgifter, der afholdes i forbindelse med transport mellem hjemmet og arbejdspladsen.

 

Skattefriheden for fri BroBizz og færgeudgifter er ligeledes betinget af, at goderne kun anvendes i forbindelse med transport mellem hjem og arbejde, og at der ikke tages skattemæssigt fradrag for bropassage og færgetransport. For en medarbejder, der betaler topskat, kan det medføre en stor besparelse, såfremt der indgås en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen, således at arbejdsgiveren betaler for den ansattes transport, og medarbejderen samtidig går ned i løn. Besparelsen for medarbejderen vil ofte udgøre mellem 30 og 50 % af de faktisk afholdte udgifter til transport mellem hjemmet og arbejdspladsen.

 

Sundhedsordninger
Sundhedsordninger som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi og kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Idet ordningerne kan tilbydes for at forebygge arbejdsskader, vil der i praksis altid kunne argumenteres for, at behandlingerne er arbejdsbetingede.

Fri telefon
Fri telefon og internetadgang beskattes årligt med 2.500 kr. pr. person. Beskatningen bliver dog nedsat med 25 % til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.300 kr. Det er ikke længere muligt at fratrække egne udgifter til telefon i den skattepligtige værdi, og det vil derfor være mest fordelagtigt, såfremt arbejdsgiveren betaler samtlige telefonudgifter. Hvis de samlede telefonudgifter for medarbejderen overstiger 2.500 kr., vil det også her være fordelagtigt at indgå en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen.

frise forsideligenu 5425
Det lokale rederi Erria overtager vietnamesisk selskab
Køgerederiet Erria har nu overtaget det vietnamesiske selskab Mermaid Maritime Vietnam.
Læs mere >
EU-penge giver mindre virksomheder i Køge-området et digitalt løft
Virksomheder på Sjælland har knækket koden. Digitalisering er blevet en gamechanger for os, lyder det fra bl.a. vækstvirksomheden Leon Hansens Maskinfabrik i Køge
Læs mere >
Connect Køge Invest giver iværksættere ny ramme for investeringer
Nu lanceres ny platform for investorer med lokale erhvervsfolk i spidsen.
Læs mere >
En historisk dag på Køge Havn
Fredag blev de sidste 1200 meter af den ambitiøse havneudvidelse færdiggjort som afslutningen på et mere end 15-årigt projekt
Læs mere >
Ny grøn bydel i to plan på Collstrupgrunden i Køge
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge.
Læs mere >
Smartphone video-kursus for begyndere
Vi lærer dig at lave professionelle videoer
Læs mere >
Køge Idrætspark er med Hal 3 og ny foreningsbygning klar til indvielse
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Bagedyst-kendis bag ny havnecafe på Søndre Havn
Med sine 4000 kvadratmeter, spillercafé og mobile tilskuerpladser er Hal 3 på Køge Idrætspark en gevinst for alle, der elsker idræt.
Læs mere >
Alle partier i Køge Byråd skrev under på budgetaftalen for 2022
Onsdag aften indgik alle byrådets partier forlig og skrev under på årets budgetaftale
Læs mere >
Klimasikring, bilfrit torv og idrætspark: Her er de vigtigste punkter i budgetaftalen
Onsdag aften indgik alle partier i Køge Byråd et bredt forlig og skrev under på budgetaftalen for årene 2022-25
Læs mere >
Kom og oplev Vækstfabrikkens nye lokaler i Køge centrum
Vækstfabrikken Køge er flyttet ind til centrum i store, lyse og inspirerende lokaler på Nørregade
Læs mere >
DFDS flytter Klaipeda-godsrute til Køge Havn
Køge Havn har indgået aftale med DFDS om flytning af Fredericia/København-Klaipeda ruten til Køge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 49      28. november - 4. december 2022
tirsdag 29. november kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 50      5. - 11. december 2022
tirsdag 6. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 51      12. - 18. december 2022
tirsdag 13. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
uge 52      19. - 25. december 2022
tirsdag 20. december kl. 16:00
Juridisk rådgivning for iværksættere >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

koegenu erhverv beierholm revision
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
koegenu erhverv connect koege(2)
koegenu erhverv koege kyst
koegenu erhverv dagbladet koege
ErhvervsAvisen logo
koegenu aogj dk andersson og jantzen reklamebureau(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK

Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01

LEDELSE

Martin Foss
T: 56 65 82 00

WEBMASTER

Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01

BOGHOLDERI

Sjællandske Medier

OM KØGENU.DK