/files/$images/kn_IMG_4897_reviTJ_popup.jpg?can=eLtwnd5UzZO9DoIwFIXfxThT_bmhDA6AYDRxc286VKlUaC4U49vb1DhowDho4niXc/Odn/_ZAYTg3A_C0PmvH/5jYyVoXuRlAItVGiVQpvbMstQPS5oVQIuP9vL6YDRgg2o5IwepREfm0umRumGb3ZpFNIkZikHut0y32mjvpI/fWNm74MY47hgRTFD4MX3mUPzamp4IrGzOQ6fkQC68F3jmWHu6_TnDZPluuMG6Dg==
energiforsyningen logo
Energiforsyningen i Køge leverer vand, varme og sørger for spildevandsrensning til mange af Køges i alt 17.100 husstande.

Vidste du, at…
… Energiforsyningen leverer årligt ca. 1,8 mio. kubikmeter vand?

… hvis fodboldbanen på HB Køges stadion var et svømmebassin, skulle dybden være næsten 280 meter for at indeholde et års vandforbrug?

… Energiforsyningen udleder og renser i alt ca. 6,5 mio. kubikmeter spildevand og overfladevand på ni rensningsanlæg i Køge Kommune?

…hvis spildevandet fra Køge skulle køres væk, ville der være behov for at fylde mere end 550 tankbiler hver eneste dag?


I det daglige bemærker man nok ikke Energiforsyningens store indsats, men et par meter under jorden er der fuldt tryk på Energiforsyningens 235 kilometer vandrør og de i alt 1.100 kilometer spildevandsledninger – hele året i døgnets 24 timer.

Energiforsyningen har 48 medarbejdere ansat, der i alt servicerer 56.000 kunder i Køge.

Nyheder fra Energiforsyningen: