temaer
VIL DU SIKRE DINE INTERESSER, hvis du f. eks. pga. sygdom ikke længere er i stand til at varetage dem?

Af advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater 30.08.2017

 

Den 1. september træder de nye regler om fremtidsfuldmagter i kraft. Dette betyder, at der vil blive strammet op på de eksisterende regler med det formål at beskytte fuldmagtsgiveren mod misbrug af dennes fuldmagt.

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gives på forhånd og først træder i kraft, når afgiveren af fuldmagten ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser. Dette kan f. eks. ske i tilfælde af demens eller Alzheimers.

 

Fordelen ved at lave en fremtidsfuldmagt er, at man selv kan være herre over, hvilken person, der skal varetage ens interesser, og på hvilken måde, dette skal ske.

 

Den fuldmægtige vil kunne handle på fuldmagtsgiverens vegne over for det offentlige og i økonomiske anliggender. Det samme gør sig gældende i visse personlige anliggender.

 

Det er som udgangspunkt fuldmagtsgiveren, der bestemmer, hvad den fuldmægtige skal kunne gøre med fuldmagten. Loven stiller dog også nogle rammer for den fuldmægtige og bestemmer bl. a., at fuldmægtigen generelt skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at fuldmægtigen ikke må lave aftaler med sig selv eller give for store gaver.

 

Disse lovregler er til for at skabe tryghed for fuldmagtsgiveren.

 

Hvis du allerede har en generalfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt 

Hvis du tidligere har udstedt en generalfuldmagt, som giver en fuldmægtig ret til at handle på dine vegne, er det med de nye regler uklart, om denne fuldmagt fortsat vil være gyldig. Det er derfor vigtigt, at du laver en fremtidsfuldmagt efter de nye regler, hvis du gerne vil være sikker på, at en fuldmægtig kan handle efter dine ønsker, hvis du ikke selv er i stand til det.

 

De nye formkrav

Der er kommet nye formkrav til en fremtidsfuldmagt:

 

For det første, er der for nyligt blevet udviklet et register, som alle fremtidsfuldmagter skal skrives ind i før de er gyldige.

 

For det andet er det nu et krav, at fremtidsfuldmagten underskrives foran en notar.

 

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

For det første skal der indgives en anmodning om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft til Statsforvaltningen. Før en sådan anmodning kan indgives, skal det have været drøftet med fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiveren modsætter sig, kan anmodningen ikke indgives.

 

For det andet skal der sammen med anmodningen vedlægges en lægeerklæring som dokumentation for, at fuldmagtsgiveren er kommet i en tilstand, hvor vedkommende ikke længere kan varetage sine egne interesser.

 

For det tredje skal den fuldmægtige også gøre fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende opmærksomme på anmodningen, der er indsendt til Statsforvaltningen. De pårørende har derefter mulighed for at gøre indsigelse mod, at fremtidsfuldmagten træder i kraft.

 

For det fjerde skal fremtidsfuldmagten tinglyses i personbogen under fuldmagtsgiverens personnummer. Dette skal ske, så andre kan se, at den fuldmægtige har fået lov til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

 

Hvad må den fuldmægtige gøre med fremtidsfuldmagten i hånden?

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, skal den fuldmægtige følge de anvisninger, fuldmagtsgiveren har givet i fremtidsfuldmagten.

 

Statsforvaltningen griber ind ved misbrug af fremtidsfuldmagten, men kun, hvis den bliver gjort opmærksom på forhold, hvor den fuldmægtige handler ud over de beføjelser, der er blevet givet denne i fremtidsfuldmagten.

 

Den fuldmægtige kan blive erstatningsansvarlig for økonomiske tab, som denne har påført fuldmagtsgiveren i strid med fuldmagten.

 

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Hvis fremtidsfuldmagtens ikrafttræden endnu ikke er tinglyst, kan den frit tilbagekaldes eller ændres, når blot de ovenfor nævnte formkrav, som også gjaldt ved oprettelsen, iagttages.

 

Efter fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, kan den alene tilbagekaldes, hvis fuldmagtsgiveren kan forstå betydningen af, at den bliver tilbagekaldt.

 

Fremtidsfuldmagten ophører automatisk ved fuldmagtsgivers død, ved den fuldmægtiges frasigelse af hvervet som fuldmægtig, eller hvis den fuldmægtige selv dør eller kommer under hvervemål.

 

Opsummering 

De nye regler om fremtidsfuldmagter er strammere end de gamle, og der stilles bl. a. strengere formkrav og strengere krav før fremtidsfuldmagten kan træde i kraft.

 

Dette skyldes hensynet til fuldmagtsgiveren og dennes pårørende, der herved beskyttes mod misbrug af fremtidsfuldmagten.

 

Reglerne bygger på stadig på et princip om aftalefrihed, og det er derfor muligt for fuldmagtsgiveren at fastsætte rammerne for fremtidsfuldmagten. Loven stiller dog supplerende krav om, at den fuldmægtige skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at den fuldmægtige ikke må anvende fuldmagten til at begunstige sig selv eller andre.

 

Alt i alt udfylder de nye regler et retsområde, hvor der tidligere har været i ”tomrum” og et vist element af usikkerhed.

 

Der er stadig usikkerhed omkring gyldigheden af allerede eksisterende generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter. Tiden vil vise, om disse fortsat kan opretholdes, eller om de skal oprettes under de nye regler for at være gyldige, og derfor vil vi opfordre til, at man får tegnet en ny fremtidsfuldmagt under de nye regler, hvis man har en fremtidsfuldmagt, som er blevet til under de gamle regler.

 

Advokat Steen Witthøfft fra PARTNER Advokater ønsker alle en god sensommer.

frise forsideligenu 5425
VÆKSTNETVÆRK: Opbyg en værdikæde med kundefokus
Væksthus Sjælland tilbyder et godt netværk målrettet ejerledere, direktion og mellemledere fra produktionsvirksomheder
Læs mere >
GRATIS PARKERING i Køge
Nu kan godt 400 bilister stille deres bil i Køge
Læs mere >
REKRUTTERINGSFIRMA med mange års lokal erfaring
Helle Machholdt og Michael Grenaa har startet nyt rekrutteringsfirma i Køge
Læs mere >
FREMADSTORMENDE LEGETØJSKÆDE åbner butik i Køge
De tre ejere valgte at sige ja tak til tilbuddet om at blive en del af Cool Kids kæden - blandt andet på baggrund af e
Læs mere >
BORGERSERVICE som en del af uddannelsen
Hvordan er det at være borger i det digitale samfund? Hvad kan man bruge NemID til, og hvordan kan man bruge Køge Kommunes selvbetjeningsløsninger? Det og meget mere får en række unge mennesker svar på, når de i løbet af det næste halve år besøger Borgerservice som et led i deres STU-uddannelse.
Læs mere >
”NU FÅR MAN HELT LYST til at få en lærling”
Køge Kommunes projekt med titlen ’Flere lærlinge’ fjerner bøvlet og letter administrationen ...
Læs mere >
PRISER til erhvervsfolk
Køge Jobs & Society har overrakt sin årlige Iværksætterpris til den unge Tobias Thomas fra TT-Film
Læs mere >
ENIGE POLITIKERE SENDER Køge Idrætspark et skridt videre
114 millioner kroner. Det er prisen for at bygge et nyt stadion og en ny Hal 3 i Køge, og på tirsdagens byrеdsmøde skulle der tages stilling til at
Læs mere >
EJERLEDERE MANGLER OFTE en exitplan - men ikke Joost
Joost El ApS er igennem de seneste 12 еr vokset fra en lille el-installatør til en virksomhed, der i dag har 12 ansatte inklusiv to lærlinge
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 10      5. - 11. marts 2018
uge 15      9. - 15. april 2018
torsdag 12. april kl. 09:00
KONFERENCE OM DE STORE projekter i Køge >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

kne erhvervsservice logo
GLBrevi logo 2130x27
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
kn partner logo hotelnielsjuel
ErhvervsAvisen logo
RKK Skilt kun logo småt

Køgenu.dk

kalenderpartnere:

kn partner logo svoemmeland II
Find os på Facebook
kn partner logo koegekyst
DAGBLADET Avisrulle 2014
Danbolig 2016

Køgenu.dk

minipartnere:

ETK minipartner på Køgenu.dk
Events
AQUACROSSFIT i Køge Svømmeland Kom og brænd dig selv igennem
Udstillinger
FORPLADSEN PÅ KØS forvandles til biograflærred Læg aftenturen forbi KØS og oplev 10 lydløse kortfilm ganske gratis
Musik
STEFFEN SCHACKINGER – guitarvirtuos i særklasse – Et MUST for alle guitar fans
Events:
SENIOR KINO i Borup Kino: 'Aldrig mere i morgen'
Musik:
HALFDANSKERNE på Teaterbygningen
Events:
FAMILIEAFTEN i Indre Mission
Events:
AFTENÅBENT i Køges butikker ...
Musik:
BJERAGER / GRUE /DAMLUND spiller op til Roskildebal
Musik:
PETER VUUST TRIO feat. Veronica Mortensen

Køgenu.dk sponsorer:

kn logo 3f koege bund sponsor(1)
kn logo aogj bund sponsor(2)
kn logo dagbladet bund sponsor
kn logo braunstein bund sponsor
kn logo hvid bund sponsor(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK
Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01
LEDELSE
Jan Gløët
T: 21 29 70 88
WEBMASTER
Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01
BOGHOLDERI
Sjællandske Medier
OM KØGENU.DK