temaer
VIL DU SIKRE DINE INTERESSER, hvis du f. eks. pga. sygdom ikke længere er i stand til at varetage dem?

Af advokat Steen Witthøfft, PARTNER Advokater 30.08.2017

 

Den 1. september træder de nye regler om fremtidsfuldmagter i kraft. Dette betyder, at der vil blive strammet op på de eksisterende regler med det formål at beskytte fuldmagtsgiveren mod misbrug af dennes fuldmagt.

 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der gives på forhånd og først træder i kraft, når afgiveren af fuldmagten ikke længere er i stand til at varetage sine egne interesser. Dette kan f. eks. ske i tilfælde af demens eller Alzheimers.

 

Fordelen ved at lave en fremtidsfuldmagt er, at man selv kan være herre over, hvilken person, der skal varetage ens interesser, og på hvilken måde, dette skal ske.

 

Den fuldmægtige vil kunne handle på fuldmagtsgiverens vegne over for det offentlige og i økonomiske anliggender. Det samme gør sig gældende i visse personlige anliggender.

 

Det er som udgangspunkt fuldmagtsgiveren, der bestemmer, hvad den fuldmægtige skal kunne gøre med fuldmagten. Loven stiller dog også nogle rammer for den fuldmægtige og bestemmer bl. a., at fuldmægtigen generelt skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at fuldmægtigen ikke må lave aftaler med sig selv eller give for store gaver.

 

Disse lovregler er til for at skabe tryghed for fuldmagtsgiveren.

 

Hvis du allerede har en generalfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt 

Hvis du tidligere har udstedt en generalfuldmagt, som giver en fuldmægtig ret til at handle på dine vegne, er det med de nye regler uklart, om denne fuldmagt fortsat vil være gyldig. Det er derfor vigtigt, at du laver en fremtidsfuldmagt efter de nye regler, hvis du gerne vil være sikker på, at en fuldmægtig kan handle efter dine ønsker, hvis du ikke selv er i stand til det.

 

De nye formkrav

Der er kommet nye formkrav til en fremtidsfuldmagt:

 

For det første, er der for nyligt blevet udviklet et register, som alle fremtidsfuldmagter skal skrives ind i før de er gyldige.

 

For det andet er det nu et krav, at fremtidsfuldmagten underskrives foran en notar.

 

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

For det første skal der indgives en anmodning om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft til Statsforvaltningen. Før en sådan anmodning kan indgives, skal det have været drøftet med fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiveren modsætter sig, kan anmodningen ikke indgives.

 

For det andet skal der sammen med anmodningen vedlægges en lægeerklæring som dokumentation for, at fuldmagtsgiveren er kommet i en tilstand, hvor vedkommende ikke længere kan varetage sine egne interesser.

 

For det tredje skal den fuldmægtige også gøre fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende opmærksomme på anmodningen, der er indsendt til Statsforvaltningen. De pårørende har derefter mulighed for at gøre indsigelse mod, at fremtidsfuldmagten træder i kraft.

 

For det fjerde skal fremtidsfuldmagten tinglyses i personbogen under fuldmagtsgiverens personnummer. Dette skal ske, så andre kan se, at den fuldmægtige har fået lov til at handle på fuldmagtsgiverens vegne.

 

Hvad må den fuldmægtige gøre med fremtidsfuldmagten i hånden?

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, skal den fuldmægtige følge de anvisninger, fuldmagtsgiveren har givet i fremtidsfuldmagten.

 

Statsforvaltningen griber ind ved misbrug af fremtidsfuldmagten, men kun, hvis den bliver gjort opmærksom på forhold, hvor den fuldmægtige handler ud over de beføjelser, der er blevet givet denne i fremtidsfuldmagten.

 

Den fuldmægtige kan blive erstatningsansvarlig for økonomiske tab, som denne har påført fuldmagtsgiveren i strid med fuldmagten.

 

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Hvis fremtidsfuldmagtens ikrafttræden endnu ikke er tinglyst, kan den frit tilbagekaldes eller ændres, når blot de ovenfor nævnte formkrav, som også gjaldt ved oprettelsen, iagttages.

 

Efter fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, kan den alene tilbagekaldes, hvis fuldmagtsgiveren kan forstå betydningen af, at den bliver tilbagekaldt.

 

Fremtidsfuldmagten ophører automatisk ved fuldmagtsgivers død, ved den fuldmægtiges frasigelse af hvervet som fuldmægtig, eller hvis den fuldmægtige selv dør eller kommer under hvervemål.

 

Opsummering 

De nye regler om fremtidsfuldmagter er strammere end de gamle, og der stilles bl. a. strengere formkrav og strengere krav før fremtidsfuldmagten kan træde i kraft.

 

Dette skyldes hensynet til fuldmagtsgiveren og dennes pårørende, der herved beskyttes mod misbrug af fremtidsfuldmagten.

 

Reglerne bygger på stadig på et princip om aftalefrihed, og det er derfor muligt for fuldmagtsgiveren at fastsætte rammerne for fremtidsfuldmagten. Loven stiller dog supplerende krav om, at den fuldmægtige skal handle i fuldmagtsgiverens interesse, samt at den fuldmægtige ikke må anvende fuldmagten til at begunstige sig selv eller andre.

 

Alt i alt udfylder de nye regler et retsområde, hvor der tidligere har været i ”tomrum” og et vist element af usikkerhed.

 

Der er stadig usikkerhed omkring gyldigheden af allerede eksisterende generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter. Tiden vil vise, om disse fortsat kan opretholdes, eller om de skal oprettes under de nye regler for at være gyldige, og derfor vil vi opfordre til, at man får tegnet en ny fremtidsfuldmagt under de nye regler, hvis man har en fremtidsfuldmagt, som er blevet til under de gamle regler.

 

Advokat Steen Witthøfft fra PARTNER Advokater ønsker alle en god sensommer.

frise forsideligenu 5425
KØGE MARKERER SIG igen blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner
Køge Kommune ligger i top blandt de bedste kommuner at drive virksomhed i. Det fremgår af DI’s store erhvervsklimaundersøgelse, som netop er offentliggjort. Et stærkt image, en ambitiøs erhvervspolitik, gode rammevilkår og lav skat er blandt forklaringerne.
Læs mere >
LOKALE KRÆFTER puster liv i Køge Idrætspark
Køge Idrætspark fik et markant skub fremad, da en gruppe lokale investorer fik ja
Læs mere >
SLUT MED UVISHED: Strædets åbningsdato er på plads
Bygherre TK Development har fået aftaler på plads med nye entreprenører
Læs mere >
FLERE GRATIS PARKERINGSPLADSER skal tilgodese pendlerne
Et enigt Teknik- og Miljøudvalg i Køge Kommune besluttede at tilgodese pendlerne ved at udvide kommunens parkeringsplads
Læs mere >
VENTUREPILOTER SØGES til Mind Your Own Business Akademi
Mind Your Own Business Akademi er organisationens program til drenge
Læs mere >
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces
Besøg salgsafdelingen i seks danske produktionsvirksomheder og få 360 graders indsigt i din fremtidige digitale salgs- og markedsføringsindsats.
Læs mere >
STORMØDE: FÅ SUCCESS med salg på nettet og markedsføring på sociale medier
Hvordan driver du en succesfuld forretning på nettet
Læs mere >
KØGE IDRÆTSPARK er et stort skridt tættere på realisering
Planerne for Køge Idrætspark er et stort skridt tættere på realisering. Et stort flertal vedtog på byrådsmødet tirsdag at sige ja tak til et købstilbud på byggeretterne til de udbudte grunde mod Københavnsvej/Stensbjergvej på det nuværende Køge stadion.
Læs mere >
PRÆSIDENTSKIFTE i Køge Nord Rotary
Læs mere >
nyhedsbrev
uge 40      25. september - 1. oktober 2017
uge 41      2. - 8. oktober 2017
tirsdag 3. oktober kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
uge 44      23. - 29. oktober 2017
tirsdag 24. oktober kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
uge 47      13. - 19. november 2017
tirsdag 14. november kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
uge 50      4. - 10. december 2017
tirsdag 5. december kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
uge 2      8. - 14. januar 2018
tirsdag 9. januar kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
uge 5      29. januar - 4. februar 2018
tirsdag 30. januar kl. 12:00
SALGSTOUR: Skab vedvarende salgssucces >
kn logo e frise arkiv II

Køgenu.dk/e

erhvervspartnere:

kne erhvervsservice logo
GLBrevi logo 2130x27
kne partneradvokater farve
Jobcenter hvid bagg eps
kn partner logo hotelnielsjuel
ErhvervsAvisen logo
RKK Skilt kun logo småt

Køgenu.dk

kalenderpartnere:

kn partner logo svoemmeland II
Find os på Facebook
kn partner logo koegekyst
DAGBLADET Avisrulle 2014
Danbolig 2016

Køgenu.dk

minipartnere:

ETK minipartner på Køgenu.dk
Events
BABYSALMESANG i Bjæverskov kirke – med efterfølgende kaffe og tid til at pusle og amme.
Udstillinger
LANDBOMUSEET Lundekrog holder åbent Jens og Marie Halm står klar og byder velkommen til spændende oplevelser
Musik
THE WHITE ALBUM på Tapperiet
Events:
BANKOSPIL
Musik:
TOP-SOLISTER til Køge Kulturfonds Festkoncert
Musik:
PETER PHILIPSEN: og 'Kim Larsen Jam'
Events:
HUXI BACH - Ind til Benet
Musik:
CARL EMIL PETERSEN
Musik:
TOP-SOLISTER til Køge Kulturfonds Festkoncert

Køgenu.dk sponsorer:

kn logo 3f koege bund sponsor(1)
kn logo aogj bund sponsor(2)
kn logo dagbladet bund sponsor
kn logo braunstein bund sponsor
kn logo hvid bund sponsor(2)
kn logo hvid bund sponsor(1)
kn logo hvid bund sponsor
koge logo colorcodes
KØGENU.DK
Sjællandske Medier A/S
Torvet 10
4600 Køge

T: 56 65 07 01
LEDELSE
Jan Gløët
T: 21 29 70 88
WEBMASTER
Sjællandske Medier, Køge
T: 56 65 07 01
BOGHOLDERI
Sjællandske Medier
OM KØGENU.DK